Veel Buurtzorgteams hebben contact met één van de 17 Nederlandse HBO-instellingen die (wijk-)verpleegkundigen opleiden. Deze contacten komen meestal voort uit lokale projecten of uit het plaatsen van studenten. Het is goed om teams zelf deze contacten te laten onderhouden zoals ze willen en lokaal nodig is.

  • Medewerkers van HBO instellingen en interesse voor onderzoek kunnen contact opnemen met lokale teams.
  • Buurtzorgteams die intern ondersteuning willen bij onderzoek met een HBO-instelling; zoek andere teams en  Buurtzorgmedewerkers uit het expert-netwerk op via ons Communicatieplein, berichtengroep ‘onderzoek en wetenschap’ en de Leeromgeving.

Neem daarnaast voor al het onderzoek waarvoor een aanzienlijk aantal teams en/of cliënten nodig is, of bij WMO-plichtige studies contact met ons op. Wanneer heb je te maken met een WMO-plichtige studie? Tip:

METC Twente, WMO plichtige studies

Centrale Commmissie Mensgebonden Onderzoek

*(WMO = Wet Mensgebonden Onderzoek)