Buurtzorg krijgt vanuit verschillende hoeken vragen over, of verzoeken om onderzoek. De volgende 'Gids' is bedoeld om ieder te helpen die onderzoeksopties zoekt.

Soorten onderzoek:

Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek zijn mogelijk, of een mix.

Met kwalitatief onderzoek bedoelen we bijvoorbeeld verhalend onderzoek naar ervaringen van de cliënt als het gaat om zelfredzaamheid. Of een beschrijvend onderzoek naar de werking van teams die preventieprojecten doen. Er wordt dan gebruik gemaakt van interviews of focusgroepen. De aantallen onderzochte personen zijn relatief klein.

Met kwantitafief onderzoek bedoelen we bijvoorbeeld onderzoek naar uren zorginzet per 'soort client' (dementerende ouderen, palliatieve zorgcliënten) of metingen die gedaan zijn bij cliënten. Denk hierbij aan schaalscores bij probleemgebied 'mondgezondheid' in het assessment tot bloedsuikermetingen. De resultaten zijn met name uitgedrukt in getallen en gelden voor grotere groepen onderzochte personen.