Nieuwe kennis is nodig in de wijkzorg en maatschappelijke gezondheidszorg.

Kennis die is ontstaan vanuit een holistische kijk op goede zorg en vanuit 'best practices'. Innovatieve manieren van organiseren, leiderschap met visie en slim gebruik van ICT zijn nodig om wijkzorg te bieden, waar professionals en cliënten in staat worden gesteld om echt aan het roer staan. Waar professionals worden aangezet tot creatief denken en optimaal gebruik maken van mogelijkheden. Dit zijn onderdelen van het Buurtzorg Model die samen hebben bewezen een 'best practice' te zijn.

Buurtzorg ondersteunt wetenschappelijke studies die goede zorg voor cliënten dienen, vanuit 'zorgsysteem breed denken', zoals Buurtzorg doet. Studies over Buurtzorg, of die gebruik maken van Buurtzorgdata, zouden dan ook onderdelen van het Buurtzorg model moeten betreffen. Onderzoeksresultaten moeten dus in de juiste context worden geplaatst: hoe is het resultaat verbonden met (onderdelen van) het Buurtzorgmodel? Onderzoeksresultaten moeten ook een sterke link hebben naar de praktijk; het liefst zien we in ieder geval een praktisch verslag of een product wat medewerkers ondersteunt in de praktijk. 

 

Buurtzorgmodel en visie

** toevoegen afbeelding **

Clientgericht, schillenmodel

Medewerkergericht, vertrouwen

Client-zorgverlener relatie

'Helende' relaties

Versterkende netwerken

Buurtgericht

Vereenvoudigen

Zelforganiserende teams, coaches

Slimme, gebruiksvriendelijke ICT (www.buurtzorgservices.com)

 

Het schillenmodel:

 

 

Buurtzorg ICT-systeem: