Studenten verpleegkunde:

Buurtzorg moedigt alle studenten verpleegkunde en hun coördinatoren aan tot afstudeeropdrachten gericht op het verbeteren van directe cliëntenzorg, in plaats van op bijvoorbeeld beleid. Studenten zouden moeten leren waar beleid toe moet leiden, welke doelen in de dagelijkse praktijk belangrijk zijn.

We raden Buurtzorgteams aan om onderzoeksvragen van een minder academische aard zelf te behandelen zodat het normaal wordt om als team betrokken te zijn. Het idee is om dit soort onderzoek niet te concentreren via het hoofdkantoor van Buurtzorg. 

 • Stagiaires die tijdelijk in Buurtzorgteams werken:
  neem voor afstudeeronderzoeken contact op met je begeleider in het team. Deze kan hulp zoeken van het interne expert-netwerk over hoe stagiaires te begeleiden, ook in onderzoeksopdrachten.
 • Buurtzorgmedewerkers (vaste krachten) die een opleiding volgen tot niveau 4 of 5 of verpleegkundig specialist:
  neem contact op met je begeleider. Deze kan hulp zoeken van het interne expert-netwerk over het begeleiden bij onderzoeksopdrachten.
 • Studenten buiten Buurtzorg: door het grote aantal verzoeken moeten we ervoor kiezen ons te richten op interne studenten en wensen we je veel succes met afstudeeronderzoek bij een andere organisatie.

 

Studenten bij universiteiten:

 • Buurtzorgmedewerkers die Verplegingswetenschappen of een andere universitaire opleiding volgen:
  voor master thesis onderzoek, neem contact op met je begeleider, kijk bij het Communicatieplein, groep ‘onderzoek’, en  bij ‘samenwerking'.
 • Niet-Buurtzorg medewerkers die die Verplegingswetenschappen of een andere universitaire opleiding volgen:
  neem contact met ons op en kijk bij ‘samenwerking’

 

Studie-onderwerpen:

Voor beide groepen studenten geldt dat onderwerpen vrij gekozen kunnen worden. Wel zou het goed zijn dat onderwerpen in een lijn passen en bij de dagelijkse praktijk. Terwijl de dagelijkse praktijk bestaat uit zorg voor unieke mensen, zijn er zekere doelgroepen te onderscheiden. Studenten wordt daarom aangeraden zich te richten op afstudeeronderzoek over één van deze veelvoorkomende cliënt-typen / doelgroepen:

 • kwetsbare ouderen
 • dementerende ouderen
 • ontslagen uit het ziekenhuis
 • chronisch zieken
 • palliatieve terminale zorg cliënten

Als kader voor de opzet van je studie, ongeacht welk client-type je kiest, focus je op:

A) 1 of meer aandachtsgebieden, problemen en mogelijkheden

B) Verpleegkundige interventies voor A

C) Uitkomsten op het gebied van gezondheid